Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 65-2: Thành viên trong gia tộc Donquixote

[Cập nhật: 25/11/2021]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì ta sợ các ngươi sẽ không biết được các nhân vật ta viết là ai nên ta đã làm một list các nhân vật oẻ đây đễ các ngươi dễ hình dung hơn . Sau này có những nhân vật phụ xuất hiện thì ta cũng sẽ làm theo cách này để các ngươi dễ hình dung hơn .
Thanks.
--------------------
THUYỀN TRƯỞNG

DONQUIXOTE DOFLAMINGO

CÁC CHỈ HUY

TREBOL

DIAMANTE

PICA

CORAZON ( VERGO )

CORAZON ( DONQUIXOTE ROCINANTE )

CẤP DƯỚI CỦA TREBOL

SUGAR ( Vẫn chưa có mặt )

GIOLLA

VIOLA ( Vẫn chưa có mặt )

CẤP DƯỚI CỦA DIAMANTE

LAO G

SENOR

MACHVISE

DELLINGER

CẤP DƯỚI CỦA PICA

GLADIUS

BUFFALO

BABY5

NHỮNG NHÂN VIÊN KHÁC

MONET ( Vẫn chưa có mặt )